Μουσικό πρελούδιο – Ivelina Ivancheva (πιάνο) & “Ορφέας: το κύτταρο της ελληνικής ψυχής. Ομιλήτρια: Θέλγη…
Πρόγραμμα Α΄Μέρος J.S. Bach – Πρελούδιο αρ. 1 σε ντο ελάσσονα BWV 933 (από τα «Έξι μικρά πρελούδια») J.S. Bach – Πρελούδιο αρ. 1 σε ντο μείζονα BWV 846 (από [...]
Read More